Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy, a zwłaszcza gaśnice, są niezbędnym wyposażeniem na każdej jednostce pływającej. Bezpieczeństwo na morzu jest priorytetem dla żeglarzy, dlatego ważne jest, aby mieć odpowiednie narzędzia do gaszenia ewentualnych pożarów na pokładzie. W przypadku wybuchu ognia, gaśnice są pierwszą linią obrony. Powinny być łatwo dostępne i sprawdzone pod względem swojej sprawności. Wybór odpowiedniego typu gaśnicy zależy od rodzaju materiałów znajdujących się na statku. Na pokładzie powinno się umieścić gaśnice proszkowe, które nadają się do gaszenia większości rodzajów pożarów, takich jak palące się ciecze, gazy czy drewno. Każda gaśnica powinna być regularnie sprawdzana pod względem ciśnienia, a ich okresowa konserwacja jest niezbędna. W razie pożaru, żeglarz powinien również posiadać umiejętności obsługi gaśnicy i wiedzieć, jak skutecznie jej używać. Odpowiednie zabezpieczenie przed pożarem to nie tylko konieczność, ale obowiązek, gdyż zdrowie i życie załogi zależy od odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego.

Sprzęt przeciwpożarowy

Aktywne filtry